Giới thiệu

Lịch sử hình thành

Công ty TNHH LS E&C được thành lập theo quyết định số 3502364447
ngày 08/06/2018 của Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tầm nhìn

Trở thành công ty chuyên nghiệp trong lĩnh vực xây lắp, vận hành và bão dưỡng.

 

Sứ mệnh

Cùng phát triển bền vững với với khách hàng và đối tác; Lợi ích của công ty gắn liền với lợi ích nhân viên và xã hội.

cùng chúng tôi phát triển bền vững

Những dự án đã hoàn thành của LS E&C

Dự án tiêu biểu