Gia công và lắp đặt đường ống công nghệ nhà máy thực phẩm Lộc An

Dự án: Nhà máy thực phẩm Lộc An.

Hạng mục: Gia công và lắp đặt đường ống công nghệ.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thực Phẩm Lộc An.

Địa điểm: Củ Chi, TP.HCM.