Gia công, lắp đặt bồn bể, hệ thống lọc khói (TGS)

Dự án: Nhà máy NPK Phú Mỹ.

Chủ đầu tư: Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí.

Địa điểm: KCN Phú Mỹ 1, BRVT.

Dự án: Nhà máy NPK Phú Mỹ.

Chủ đầu tư: Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí.

Địa điểm: KCN Phú Mỹ 1, BRVT.