Gia công và lắp đặt trạm giảm áp (PRU), trạm đo đếm khí

Dự án: Trạm cấp khí Nhà máy Asphalt.

Chủ đầu tư: Công ty CP Kinh doanh Khí Miền Nam.

Địa điểm: KCN Phú Mỹ 3, BR-VT.

Dự án: Trạm cấp khí Nhà máy Asphalt.

Chủ đầu tư: Công ty CP Kinh doanh Khí Miền Nam.

Địa điểm: KCN Phú Mỹ 3, BR-VT.