Gia công lắp đặt đường ống ngầm dẫn khí N2/H2/O2

Hạng mục: Gia công và lắp đặt đường ống dẫn khí N2/H2/O2 từ KCN Phú Mỹ 2 đến Nhà máy Hyosung.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Gas Việt Nhật.

Địa điểm: KCN Phú Mỹ 2, BR-VT.