Thi công lắp dựng kết cấu thép / Gói F – Xây dựng cầu cảng CJ

Dự án: Hóa dầu Long Sơn.

Chủ đầu tư: Tập đoàn SCG.

Địa điểm: Long Sơn, BR – VT.